Växtnäringslösningar av tång från den svenska västkusten

Bakgrund

I tusentals år har människor i våra kustområden samlat tång för olika ändamål. Bland annat som näring och gödsel för växter och grödor, då tång är mycket rikt på viktiga mineraler och mikroliv.

Vad är det då som gör tång så unikt som växtnäring?

fig. 1

Jo, alger är den ursprungliga och den viktigaste producenten av marint organiskt material. Och eftersom den tång vi plockar växer i kallt och friskt havsvatten så innehåller den - utöver den näringssammansättning som landbaserade växter har - viktiga spårämnen som jod, kalium, magnesium, mangan och titan e t c i en utsträckning och sammansättning som inte landväxande organiskt material kan matcha.

Vad är det då som gör tång så unikt som växtnäring?

fig. 2

Tång är generellt godkänt som gödningsmedel för ekologisk odling, och innehåller mer än 66 välgörande substanser som i samverkan med jord, bakterier, maskar och insekter m m ger;

  • Ökad utveckling och tillväxt av rötter, skott, blommor och frukter
  • Kraftigare planta
  • Stimulerad celltillväxt och cellbildning
  • Ökad porvolym i jorden
  • Ökat mikroliv
  • Större motståndskraft mot svampsjukdomar, temperaturskiftningar och insektsangrepp
  • ... och mycket mer

Och alternativ till dagens utbud av påstått organiska/ekologiska växtnäringar behövs!

Läs mer

Vår produkt

Organisk växtnäring

Växnäringen är framställd enbart från avsaltade Brunalger från västerhavets klippor och stränder.

Vi använder oss primärt av Sågtång, och enbart sådan som havet skördat själv åt oss under dagar med kraftig blåst.

Så här anväder du produkten
Näringsgödsla gärna vid varje vattning, 5 ml (1 tsk) per liter vatten. Generellt gäller att under vår- och sommarmånaderna vill de allra flesta växter ha näring varje vecka. Under hösten och vintern räcker det att tillföra gödsel en gång i månaden. Om du odlar med växtbelysning och har varmt inomhus kan du dock ge näring varje vecka året runt.

  • Volym: 500 ml, 2,5 liter, 10 liter och 20 liter
  • Innehåll: Brunalger, vatten och tid

fr. 129 kr

Vilka vi är

Vi är en verksamhet med utgångspunkt från och på Getterön utanför Varberg.

Vår grundidé är att utvinna och leverera miljömässigt försvarbara produkter från och ur havsmiljön omkring oss.

Vårt huvudfokus ligger idag på växtnäringslösningar helt baserade på alger och tång.